Czy do Koszalina wróci Młodzieżowa Rada Miasta?

 – Chcemy doprowadzić do reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyć przedstawicieli w Radzie Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i porozmawiać o roli młodzieży – mówi Błażej Papiernik pomysłodawca reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta i miejski radny.

To właśnie jemu władze Koszalina chcą powierzyć koordynacje omawianego wczoraj projektu. W spotkaniu udział wziął również Wiceprezydent Miasta, Przemysław Krzyżanowski.

 – To inicjatywa bardzo słuszna i oczekiwana, zresztą zapowiadana w kampanii wyborczej – mówi Krzyżanowski.

Na spotkaniu dyskutowano również na temat dalszej współpracy młodzieży i studentów z władzami Koszalina.