„Czerwona kokardka” zaświeci na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Eksperci alarmują: w pandemii COVID-19 nie zapominajmy o innych zagrożeniach, w tym wirusie HIV. „Czerwona kokardka”  – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi – wyświetlany od 28 listopada na wieży Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie ma  przypominać o wciąż bardzo potrzebnej profilaktyce.
W Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie w ubiegłym roku zarejestrowanych było 1700 osób zakażonych HIV. W roku 2020 odnotowano nowe zakażenie u 65 osób – u 19 kobiet oraz 46 mężczyzn. W 2019 r. 72 razy testy pokazały wynik pozytywny. Dla porównania w roku 2014 rozpoznano w województwie zachodniopomorskim 38 zakażeń HIV, w 2015 r. – 59, 2016 r. –58, 2017 r. – 87, 2018 r. – 56. W Polsce każdego dnia cztery osoby dowiadują się, że są nosicielami.
Zarówno eksperci, jak i statystyczne dane pokazują, że wciąż potrzebna jest profilaktyka, programy i spotkania edukacyjne, w każdej grupie wiekowej. Sytuacji nie uławia pandemia.
– Przez pandemię wiele osób zapomina o profilaktyce, a problem zakażenia wirusem HIV dotyczyć może każdego, bez względu na wiek czy status materialny. Część osób podejmuje ryzykowne zachowania seksualne, nie znając statusu serologicznego partnerek i partnerów. Zauważamy też, że wiek inicjacji seksualnej obniżył się, a młodzi ludzie podejmują kontakty seksualne bez użycia prezerwatyw – ocenia Justyna Bągorska, psycholog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny i par, przewodnicząca  Stowarzyszenia DA DU.
Stąd Stowarzyszenie Da Du w ścisłej współpracy z Wydziałem Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego realizuje różnego rodzaju działania profilaktyczne. Podejmowane są działania środowiskowe, w tym także w grupie kobiet świadczących usługi seksualne. Dzięki dotacji z budżetu województwa, dofinansowywana jest także działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego w Szczecinie. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, oprócz badań w kierunku HIV można dodatkowo skorzystać z oferty testów w kierunku kiły.
Marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wyróżniony w ubiegłym roku przez Krajowe Centrum ds. AIDS za prowadzenie kompleksowych działań profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS zauważa, że kluczowa jest edukacja, stąd rokrocznie realizowane są działania  zmierzające do poprawy świadomości mieszkańców na temat HIV/AIDS. W tym roku wsparcie na przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla zachodniopomorskiej młodzieży otrzymała Pracownia Motywacja i Działania.
Spotkania dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego odbędą się w szkołach, które zgłoszą chęć udziału w zajęciach poprowadzonych przez profilaktyków z Pracowni. Edukacja zdrowotna skierowana jest do uczniów od klasy szóstej szkoły podstawowej do klas z poziomu szkół ponadpodstawowych. Tematyka spotkań dotyczyć będzie – w klasach młodszych edukacji młodzieży w zakresie dokonywania właściwych wyborów, a w klasach starszych dodatkowo podejmowania właściwych decyzji pozwalających na uniknięcie zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Można jeszcze zgłosić szkołę do zajęć pisząc maila „Zgłaszam zapotrzebowanie na zajęcia z edukacji zdrowotnej” na adres profilaktyka.fmid@gmail.com.
– Jednym z zadań szkoły jest edukacja zdrowotna realizowana  przez nauczycieli wielu przedmiotów, a także przez pedagogów szkolnych, a my wspomagamy w tej edukacji. Wieloletnia współpraca naszej organizacji ze szkołami z Pomorza Zachodniego pozwala na cykliczność zajęć, co wspiera główne złożenie edukacji zdrowotnej, jaką jest kształtowanie u uczniów i uczennic umiejętności dbałości o zdrowie własne i innych ludzi –  mówi psycholog i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Karolina Flacht.
„Czerwona kokardka”  – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi – będzie wyświetlany na wieży Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie od 28 listopada  do 3 grudnia 2021 r.
Badanie na obecność przeciwciał anty- HIV anonimowo i bezpłatnie można wykonać w  Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego 12 w Szczecinie. Więcej informacji: https://dadu.org.pl/zrob-test/
Telefon Zaufania HIV – poniedziałki, czwartki w godzinach 15:00- 18:00, 91 45 42 450