Coraz bliżej podziału Ostrowic

Najbardziej zadłużony w Polsce samorząd przestanie istnieć wraz z początkiem 2019 roku. Według dokumentu same Ostrowice i sześć sołectw zostanie wchłonięte przez gminę Drawsko Pomorskie. Dziewięć innych sołectw wejdzie w skład gminy Złocieniec.

– mówi sekretarz gminy Złocieniec, Leszek Modrzakowski

Dług niewielkich Ostrowic sięga 50-ciu milionów złotych, a jego spłatę weźmie na siebie skarb państwa. Tak duże zobowiązania to skutek zaciągania kredytów w parabankach.