Coraz bliżej końca budowy na węźle Kijewo

Jeszcze rok będą musieli poczekać kierowcy na dokończenie odcinka drogi na węźle Kijewo. 

Czas realizacji samych robót będzie wynosił 13 miesięcy, od daty podpisania umowy. Z wyłączeniem okresu zimowego. Także jeżeli chodzi o zakończenie realizacji, to jest ona przewidziana na 2022 rok. Natomiast ta dokładna data, będzie zależna od tego, kiedy będzie podpisana umowa. Wybór oferty najkorzystniejszej oznacza, że rozpoczyna się dziesięciodniowy okres na składanie odwołania oferentów – informuje Mateusz Grzeszczuk – rzecznik GDDKiA w Szczecinie.

Wiemy już kiedy mniej więcej zostaną ukończone prace na węźle Kijewo, a jakie prace będą tam wykonane?

To przede wszystkim wykonanie nowego wiaduktu nad autostradą A6, dla jezdni w stronę Stargardu wraz z prowadzącą do tego wiaduktu drogą DK10 -dodaje Grzeszczuk.

Przebudowa węzła Kijewo ruszyła w październiku 2017 r.

Foto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad