Centrum Handlowe Fala do likwidacji?

Dwa ważne obiekty handlowe w centrum Szczecina, które pozostają w rękach małych przedsiębiorców, handlowców mogą ulec likwidacji, tj. Targowisko Manhattan oraz C.H. FALA. Studium Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów, na których mieści się centrum handlowe C.H. FALA w Szczecinie przewiduje wybudowanie ulicy Nowowielkopolskiej, która ma przebiegać przez teren Centrum Handlowego FALA. Konsekwencją tych planów będzie likwidacja wielu miejsc pracy, a z przestrzeni publicznej zniknąłby ważny obiekt handlowy. Sprawę zauważył radny PiS Krzysztof Romianowski.

Projekt przewiduje przejście ulicy Nowowielkopolskiej przez Centrum Handlowe Fala, przez tereny zielone, przez siłownie pod chmurką, które są w ciągu przyszłej nowej ulicy. Gdyby to zostało uchwalone i przyjęte przez radnych, jest to wtedy realne zagrożenie dla kupców, przedsiębiorców, handlowców. Na to nie możemy się zgodzić – powiedział Krzysztof Romianowski (radny PiS)

Na szczęście są to tylko projekty, a do ich uchwalenia i realizacji jest bardzo długa droga. Decydujący głos będą mieli szczecińscy radni.