Były Hotel Piast w ruinie – zawiadomienie do prokuratury

„Pomału tracę siły i wiarę w to, że jesteśmy silnym i praworządnym krajem – przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy państwem z dykty” – w tych słowach zwraca się do prokuratora generalnego aktywista Igor Podeszwik ze Szczecina.

 Szczeciński aktywista, Igor Podeszwik zwraca się do Prokuratora Generalnego o zainicjowanie procedur administracyjnych zmierzających do wykonania niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku po dawnym hotelu „Piast” w Szczecinie. W piśmie chodzi m.in. o to, by opady deszczu nie wnikały do wnętrza budynku, o zabezpieczenie folią dachu. Igor Podeszwik apeluje do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Prezydenta Szczecina o wydanie stosownych decyzji, co w przypadku ich niewykonania, umożliwi wykonanie wszystkich niezbędnych prac konserwatorskich i budowlanych.

Chodzi o to, żeby prokuratura przyjrzała się tej sprawie, ponieważ Miejski Konserwator Zabytków i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie działają w sposób taki, jak powinni. W tej sytuacji prokuratura może żądać wszczęcia postępowania o wydanie odpowiednich decyzji – powiedział Igor Podeszwik.