Budowa obwodnicy Wałcza będzie wznowiona

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na dokończenie budowy poprzecznych obiektów mostowych na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Roboty za kwotę 40,8 mln złotych zrealizuje firma Budimex S.A, której w przyszłym tygodniu przekazany będzie plac budowy.

Na dokończenie 9 wiaduktów nad obwodnicą wykonawca będzie miał około 4 miesiące (122 dni). Jest to pierwsza umowa na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza po poprzednim wykonawcy. W najbliższych dniach planowane jest również podpisanie umowy na dokończenie robót drogowych na inwestycji.

W ramach podpisanej umowy zostaną dokończone roboty na obiektach mostowych poprzecznych do budowanej drogi. Są to w większości roboty wykończeniowe. Konstrukcja obiektów została wykonana przez poprzedniego wykonawcę. Elementem zamówienia są również zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki retencyjno-filtracyjne i drogi dojazdowe.

Inwestycję realizowała wcześniej firma Energopol Szczecin, która przerwała prace po osiągnięciu ponad 80% zaawansowania robót. Wkrótce podpisana zostanie umowa na roboty drogowe. Wybrani są również wykonawcy robót na węzłach drogowych i elementów BRD – oznakowania i barier. W trakcie są jeszcze przetargi na zieleń i kanał technologiczny. Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca 2020 roku.