Będą łatać drogi powiatowe. Starostwo wybierze wykonawcę

Temat dróg zdominował spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu Stargardzkiego z włodarzami gmin wchodzących w skład powiatu.

Zarząd Dróg Powiatowych rozpisał przetarg dotyczący bieżących remontów nawierzchni. O dużych remontach mówić nie możemy. Chodzi przede wszystkim o załatanie największych ubytków w jezdni.

– Zarządca planuje wykorzystać łącznie 1050 ton emulsji i grysu do uzupełnienia ubytków w jezdni. Wykonawca zostanie wybrany 28 lutego. Wszystkie zaś prace utrzymaniowe powinny zakończyć się latem. Jednocześnie ZDP planuje porządkować pobocza, wycinając zbędne krzewy. Prace obejmą też sanitarne przycinki blisko 1500 drzew porastających pasy drogowe – mówi Marek Synowiecki ze stargardzkiego starostwa.

Powiat planuje też kilka gruntownych remontów dróg. Wśród nich są przebudowy stargardzkiej Pierwszej Brygady, drogi ze Słodkowa do Suchania, trasy w Kunowie oraz drogi w miejscowości Marianowo.

foto: Droga powiatowa w Kunowie i schemat dróg powiatowych