Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dobrzanach w akcji

Jak zapewnić dzieciom z małych miejscowości zajęcie po godzinach lekcyjnych, jednocześnie bawiąc i ucząc – to wiedzą najlepiej członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dobrzanach.

W okolicznych wsiach i sołectwach, zadbanie o wolny czas dla najmłodszych jest szczególnie ważne – mówiła na naszej antenie Roksana Janowicz z TPD w Dobrzanach.

Wiele placówek środowiskowych i domów dziennego pobytu zmagało się z rygorystycznymi przepisami. O ich ostatecznym funkcjonowaniu decydowały nie tylko samorządy, ale też kontrole sanepidu i straży pożarnej. Wiele placówek w Polsce spotkało się z widmem likwidacji, ale w wypadku Dobrzan i okolicznych miejscowości, takiego zagrożenia nie było

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dobrzanach działa już od 16 lat.