Po co segregujemy odpady i czy z segregacji są jakieś korzyści

Odpady segregujemy po to aby poddać je recyklingowi, aby dać im drugie życie, czyli przetworzyć na nowe produkty. Segregacja jest taka ważna, bo segregując odpady przyczynimy się do ochrony naszego środowiska naturalnego:

  • Zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska, dzięki czemu składowiska wolniej się zapełniają;
  • Chronimy wydobywanie naturalnychzasobów ziemi takich jak:ropa naftowa, złoża metali, czy drzewa.
  • Zmniejszamy koszty wytwarzania nowych produktów z odpadów względem produkcji nowych produktów z materiałów pierwotnych, co z korzyścią wpływa na ochronę środowiska. A mianowicie:
  • redukujemy żużycie energii o ok.75%,
  • redukujemyilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o ok. 74%,
  • wytwarzamymniejsze ilości ścieków przemysłowych o35 %