Nie ma możliwości przyjęcia uchodźców w Stargardzie

W sprawie rozlokowania ewentualnych uchodźców w Stargardzie, sprawa jest już jasna – w tej chwili, miasto nie może sobie na to pozwolić. Przede wszystkim, przez trudną sytuację lokali komunalnych i wydatki samorządu z tym związane.

Miasto musi najpierw zapewniać lokale osobom po eksmisji – mówił na naszej antenie sekretarz miasta Zdzisław Rygiel.

Na lokale komunalne w Stargardzie oczekuje teraz ponad 550 rodzin. Druga przeszkoda przed przyjęciem uchodźców, to niejasna polityka rządu w tej sprawie oraz zrzucanie zbyt dużej odpowiedzialności na gminy i powiaty.

Wbrew pojawiającym się w mieście plotkom, w Stargardzie nie ma też mowy o tworzeniu specjalnych ośrodków dla uchodźców na terenie Osiedla Lotnisko.

Poniżej pełna odpowiedź prezydenta Sławomira Pajora:

W związku z licznymi zapytaniami jakie kierujecie Państwo do nas w sprawie ewentualnego pobytu w Stargardzie uchodźców poniżej przedstawiam pełną treść odpowiedzi jaką skierowaliśmy do Wojewody Zachodniopomorskiego, jeszcze we wrześniu tego roku, w tej właśnie sprawie.

W odpowiedzi na pismo z 22.09.2015 r. , uprzejmie informuję, iż biorąc pod uwagę zakres kompetencji gminy wynikający z ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie możliwości Gminy – Miasto Stargard Szczeciński, Miasto nie może zgłosić gotowości do przyjęcia uchodźców i wsparcia ich w procesie integracji ze środowiskiem lokalnym, w szczególności w zakresie uzyskania zamieszkania.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Miasto jest zobowiązane do zapewnienia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. W myśl przepisów gmina zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach, a także wskazuje tymczasowe pomieszczenie albo noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu. Jednym z obowiązków Miasta, podobnie jak wszystkich gmin w Polsce, jest także dostarczanie lokali socjalnym osobom, wobec których sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzekł o takim uprawnieniu, niezależnie od tego kto jest wierzycielem.

W Stargardzie Szczecińskim na lokale komunalne oczekują 562 rodziny. Dodatkowo trudną sytuację mieszkaniową powoduje fakt, że dość duży zasób mieszkań na terenie miasta stanowią lokale należące do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która dokonuje stałych eksmisji swoich lokatorów i w przypadku niewskazania lokalu socjalnego występuje do Miasta z wnioskiem o zapłatę odszkodowania. Dotychczas Miasto, nie mając możliwości dostarczenia dla dłużników WAM odpowiedniej liczby lokali socjalnych, wypłaciło odszkodowania w łącznej kwocie 412.617,90 zł (wraz z kosztami sądowymi i odsetkami).
W tej sytuacji Miasto musiało m.in. wstrzymać realizowane wcześniej zaproszenia repatriantów. Tym bardziej nie jest w stanie zapewnić lokali dla uchodźców.

Prezydent Miasta

Sławomir Pajor