Kontrowersje wokół zmian kadrowych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie

List otwarty w sprawie odsunięcia dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, który zamieścili na facebookowej stronie ośrodka współpracownicy Marii Żukrowskiej-Mróz został dziś rano usunięty.

Sprawę skomentowała jedna z pracownic placówki.

Do wydarzeń odniosła się także pełniąca obowiązki dyrektora  Iwona Madajczak.

Była dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie Maria Żukrowska-Mróz została odsunięta ze stanowiska w trybie natychmiastowym bez  okresu wypowiedzenia. Głównym powodem tej decyzji miało być niedopełnienie przez nią obowiązków służbowych.