Co z budową wału przeciwpowodziowego na Inie? Będzie dofinansowanie!

Projekt dofinansowania prac związanych z ochroną przeciwpowodziową rzeki Iny na jej miejskim odcinku w Stargardzie zostanie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomorza Zachodniego. Komplet dokumentów w tej sprawie został złożony przez samorząd województwa. Wicemarszałek Jarosław Rzepa liczy na szybką decyzję.

Realizacją inwestycji zajmie się Zachodniopomorski Zarząd Melioracji. Po zmianach, które zakładają przejęcie od samorządów województw spraw związanych z melioracją, projekt nadzorować ma nowy podmiot- 'Wody Polskie’. Zakres prac jest szeroki.

Po letnich ulewach łąki w Witkowie pełniły funkcję polderów zalewowych, ze szkodą dla Agrofirmy. Projekt kompleksowego zabezpieczenia Iny przewiduje w kolejnej fazie budowę zbiornika retencyjnego, który zapobiegłby zalewaniu łąk. Jednak wcześniej dojdzie do zabezpieczenia koryta rzeki na stargardzkim odcinku.