Akt oskarżenia w sprawie budowy Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej. Zarzuty dla dwóch osób

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzorowała śledztwo związane z budową portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.  

W toku prac przygotowawczych wykonano nasyp przeciążeniowy, jednak nie spowodował on założonej przez projektanta konsolidacji gruntu. Pomimo powyższego, podejrzany poświadczył w prowadzonym dzienniku budowy, że taka konsolidacja nastąpiła. W trakcie wykonywania prac, wykonawca zgłaszał problemy z jego realizacją, niemniej jednak podejrzani wskazywali, iż brak jest podstaw do przerwania tychże prac. Spowodowało to kontynuację inwestycji. Śledztwo wskazało, że wskazane przez podejrzanych dane nie pozwalały na wykonanie prac budowlanych i z góry były one narażone na niepowodzenie.

– Mówi Rzeczniczka szczecińskiej Prokuratury Okręgowej Alicja Macugowska-Kyszka.

Zarzuty usłyszały dwie osoby które odpowiedzą za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach.