Absolutorium dla Burmistrza Lipian.

We wtorek (27 czerwca) obradowali Radni Rady Miejskiej w Lipianach. Jednym z punktów porządku obrad VL sesji, było podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem Burmistrzowi Bartłomiejowi Królikowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
Wyniki głosowania przedstawiła przewodnicząca rady Marta Ciszewska:

Burmistrz Bartłomiej Królikowski po udzieleniu absolutorium podziękował za zaangażowanie wszystkim, którzy przyczynili się w ubiegłym roku do rozwoju gminy:

Szczególne słowa podziękowania skierował do Katarzyny Walerowskiej – Skarbnik Gminy: