38,5 mln zł na wymianę starych pieców i termomodernizację!

Ta inicjatywa to tak zwany projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy złożą wniosek o dofinansowanie, w imieniu swoich mieszkańców. Następnie, po rozstrzygnięciu przez Urząd Marszałkowski konkursów dla gmin, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach. Wniosek taki będzie zawierać między innymi informację o mocy likwidowanego źródła ciepła, lokalizacji inwestycji oraz potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością. Mieszkańcy wybranych w konkursie gmin będą mogli ubiegać się o wsparcie do 7,5 tys. zł przy wymianie kotła i od 25 tys. do 50 tys. zł w przypadku termomodernizacji z wymianą źródła ciepła w budynku jednorodzinnym. Na wykonanie audytu energetycznego będzie można uzyskać wsparcie w wysokości 1500 zł. Pierwszy nabór wniosków dla gmin potrwa od 28 maja do 30 lipca. Rozstrzygniecie konkursu planowane jest w listopadzie.