25 lipca rozpoczęcie kolejnego etapu prac przebudowy wiaduktów w Stargardzie

Od poniedziałku 25 lipca planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu prac przebudowy wiaduktu przy ul. Pierwszej Brygady/Konopnickiej.

Zakres robót wymaga wprowadzenia tymczasowych zmian w organizacji komunikacji, którą wykonawca uzgodnił z zarządcą drogi. Oznacza to, że wiadukt przy ul. Pierwszej Brygady/Konopnickiej zostanie zamknięty dla ruchu samochodów i pieszych. Jednocześnie otwarty zostanie przejazd pod wiaduktem na ul. Bogusława IV, na którym będą odbywały się prace związane m.in. z wykonaniem zbrojenia podpór. Obecnie na wiadukcie przy ul. Bogusława IV wykonane są prace rozbiórkowe na połówce obiektu. Wydłużenie zamknięcia wiąże się z koniecznością zakończenia robót palowych oraz odtworzeniem nawierzchni drogowej, w celu przywrócenia ruchu pod wiaduktem.

Na wiadukcie przy ul. Pierwszej Brygady/Konopnickiej wykonawca zakończył prace związane z rozbiórką połowy obiektu oraz palami fundamentowymi pod przyczółki nowego wiaduktu. W dalszej kolejności wykonawca przystąpi do budowy pierwszej połówki nowego obiektu.

Przebudowa stacji i czterech wiaduktów w Stargardzie realizowana jest w ramach wartej ponad 4 mld zł modernizacji linii Poznań – Szczecin, współfinansowanej z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Dzięki przebudowie wiaduktów zapewniony będzie płynny i bezpieczny ruch kolejowy, kierowcy zyskają szerszą jezdnię, a dla pieszych i rowerzystów powstaną chodniki oraz ścieżki. Konstrukcja obiektu przy ul. Składowej będzie także dostosowana do planowanej obwodnicy drogowej Stargardu. Pozwoli to na usprawnienie komunikacji w mieście i wyprowadzenie częściowo ruchu samochodów z centrum. Prowadzone prace nie ograniczają ruchu kolejowego.