103. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Zobacz zdjęcia!

Msza święta w intencji Policji Zachodniopomorskiej, przemarsz ulicami Szczecina prowadzony przez policyjną orkiestrę i poczty sztandarowe, wręczenie medali, odznak i awansów na wyższe stopnie służbowe – tak wyglądały wojewódzkie obchody Święta Policji w Szczecinie, w których uczestniczył wicewojewoda Tomasz Wójcik.

Medale Złote i Srebrne za Długoletnią Służbę oraz odznaki Zasłużony Policjant wspólnie z zastępcą komendanta głównego Policji nadinsp. Romanem Kusterem i zachodniopomorskim komendantem wojewódzkim Policji nadinsp. Tomaszem Trawińskim wręczył wicewojewoda Tomasz Wójcik.

– Święto Policji ustanowione na pamiątkę powołania w 1919 roku Policji Państwowej jest szczególną okazją do złożenia podziękowań wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym garnizonu zachodniopomorskiego. Wyrażam słowa uznania za Państwa służbę pełnioną w miastach i gminach naszego województwa. Jako funkcjonariusze Policji chronicie w naszym kraju, często z narażeniem zdrowia i życia ład prawny, stoicie na straży bezpieczeństwa publicznego, pełniąc codzienną, wymagającą wielu poświęceń i wyrzeczeń służbę, która jest dla każdego policjanta wielkim zaszczytem wynikającym z poczucia wypełniania obowiązków wobec Państwa Polskiego – podkreślił w przemówieniu wicewojewoda Tomasz Wójcik.

Źródło: Urząd Wojewody Zachodniopomorskiego