Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z nową siedzibą w Zamku Książąt Pomorskich

Z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Przewodniczącej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresy Kaliny szczeciński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego otrzymał własne lokum w Zamku Książąt Pomorskich.

 Uroczyste przekazanie pomieszczeń w zachodnim skrzydle Zamku odbyło się w środę przed południem. Symbolicznego otwarcia dokonali Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresa Kalina i Przewodniczący szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Ryszard Stoltmann.

W wydarzeniu uczestniczyli członkowie ZK-P, a także dyrektor Zamku Książąt Pomorskich Barbara Igielska, dyrektor Wydziału Prezydialnego Urzędu Marszałkowskiego WZ Łukasz Urbański i p.o. dyrektora Książnicy Pomorskiej Przemysław Wraga.

Były podziękowania, kwiaty, upominki i prezentacja flagi Kaszubów. Podczas zwiedzania nowej, zagospodarowanej już siedziby, toczyły się rozmowy o historii Kaszubów i ich związkach z Gryfitami.

Nie wszyscy wiedzą, że Kaszubi przybyli na szczecińską ziemię już w VI-VII wieku. Oni zbudowali pierwszy zamek. W 1238 r. papież Grzegorz IX nazwał księcia Gryfitę Bogusława „dux Casubiae”, czyli „książę Kaszub” (po raz pierwszy w piśmie ukazała się ta nazwa). Z herbarza Gryfitów Kaszubi wzięli swoje godło.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié) liczy około 5 tysięcy członków, przede wszystkim Kaszubów, zgrupowanych w około osiemdziesięciu oddziałach.

W Szczecinie Zrzeszenie działa od 1994 r.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego