Zmiany w egzaminach maturalnych i ósmoklasisty

Dziś odbyła się konferencja na temat egzaminu maturalnego oraz ósmoklasisty. W Szczecinie odbyła się konferencja prasowa kurator oświaty Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy na temat egzaminów ósmoklasisty i maturalnych w 2021 roku oraz rządowego wsparcia dla nauczycieli.

Jakie nowości przyniosła pandemia i jak będą wyglądać egzaminy o tym Jerzy Sołtysiak szczeciński wicekurator oświaty

Zmianą jeżeli chodzi o zakres wymagań egzaminacyjnych dla klas ósmych i klas maturalnych, którzy w 2021 roku, będą zdawać egzaminy, mówiąc najprościej zmiana sprowadza się do tego, że nauczyciele będą realizowali podstawę programową, w takim zakresie w jakim ona do tej pory jest. Natomiast zawężeniu ulegną wymagania egzaminacyjne.

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.