Awaria promu w Świnoujściu. Będą zmiany

Jeden z promów Karsibór pojawi się w czerwcu na przeprawie Warszów w Świnoujściu. Powodem jest awaria chłodzenia na promie Bielik i konieczność jego remontu.

Zmiany planowane są w dniach 3-10 czerwca. W związku z awarią systemu chłodzenia na promie Bielik I i pilnej konieczności jego remontu, na przeprawie miejskiej przez tydzień będą w eksploatacji promy: Bielik III i Karsibór I.

Promy Bielik II (w trakcie planowanego remontu pędników) i Bielik IV (w trakcie planowanego remontu silnika głównego) wyłączone są z eksploatacji do końca czerwca.