Zmarł Jerzy Banasiak były rzecznik Starostwa Powiatowego w Koszalinie

W niedzielę odszedł Jerzy Banasiak, dziennikarz, specjalista od public relations i praktycznego zastosowania prawa prasowego, redaktor naczelny kilku wydawanych w Koszalinie gazet, długoletni rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego. Ludziom związanym z koszalińskimi mediami kojarzył się zawsze z wielką kulturą, wiedzą, taktem, otwartością i chęcią niesienia bezinteresownej pomocy.

Urodził się w Koszalinie, gdzie ukończył I LO im. Stanisława Dubois. Potem była polonistyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku (obecnie: Pomorska Akademia Pedagogiczna) oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.

Był redaktorem naczelnym „Gońca Pomorskiego” (1989-1995) i „Tygodnika Koszalińskiego/Tygodnika Słupskiego” (1995-1996). Później został rzecznikiem prasowym Miejskiego Zakładu Komunikacji i koszalińskiego Starostwa Powiatowego, gdzie przez 18 lat pełnił funkcję redaktora naczelnego samorządowej „Gazety Ziemskiej. Był również sekretarzem kolegium „Rocznika Koszalińskiego” i redagował wydawany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina miesięcznik „Koszalin”. Zasiadał też we władzach oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jako szkoleniowiec współpracował z Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego.

Dwa miesiące temu przeszedł na emeryturę. Miał 65 lat.