Złamał zasady kwarantanny. Zapłaci 20 tysięcy złotych

Grzywna w wysokości 20 tysięcy złotych została nałożona na jednego z mieszkańców powiatu gryfickiego. To kara za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny

Mieszkaniec powiatu gryfickiego złamał zasady domowej kwarantanny, gdyż nie przebywał we wskazanym przez siebie miejscu. Na tej podstawie Powiatowy  Inspektor Sanitarny z Gryfic  w drodze decyzji administracyjnej nałożył na tego nieodpowiedzialnego mężczyznę grzywnę w wysokości 20.000 zł. Kara podlega natychmiastowej wykonalności z momentem doręczenia i powinna być zapłacona w terminie 7 dni – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

Powiat gryficki to największe ognisko koronawirusa w województwie. Wykryto tam dotąd 34 przypadki zakażenia.

Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać w miejscu kwarantanny i stosować się do zaleceń służb sanitarnych! Wobec osób, które nie stosują się do kwarantanny są wyciągane surowe konsekwencje – przypomina policja,