Zbiorowa odpowiedzialność za nieprawidłową segregację śmieci dla mieszkańców Osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie, w wyniku kontroli, stwierdził nieprawidłową segregację śmieci przez mieszkańców Osiedla Pyrzyckiego, nakładając na spółdzielnię karę finansową – dla Twojego radia mówi Ewa Pilarczyk Wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.


„Dla osiedla Pyrzyckie jest to kwota prawie 60 tysięcy złotych. Oczywiście wzbudziło to wielkie emocje wśród naszych mieszkańców. Dlaczego mają wnosić dodatkowe opłaty z tytułu niesegregowanych odpadów? Od decyzji Zarządu Usług Komunalnych Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. To odwołanie za pośrednictwem dyrektora Zarządu Usług Komunalnych zostało wysłane do SKO i w tej chwili czekamy na rozstrzygniecie tego odwołania.”

Mieszkańcy Osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie ponieśli zbiorową odpowiedzialność, gdyż dodatkowe kwoty zostały uwzględnione w opłatach, a Zarząd Usług Komunalnych zapowiedział kontrolę kolejnych budynków. Do tematu wkrótce powrócimy.