Zbiornik retencyjny bliski ukończenia

Dobiegają końca prace przy budowie zbiornika retencyjne w rejonie ulic Północnej i Wapiennej. Co istotne zbiornik jako budowla hydrotechniczna już działa.

Konstrukcja obiektu jest gotowa. Zakończono montaż koszy gabionowych wzdłuż grobli. Zamontowano także urządzenia regulacji przepływu w komorze zbiornika, dzięki czemu woda płynie już właściwym korytem przez komorę. Pozostało przykrycie komory płytą żelbetową i uzupełnienie naziomu. Wykonano również ubezpieczenia kamienne na cieku Warszewiec.

Wykonawca ma do zrealizowania jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe. Do wykonania są nasadzenia, barierki wokół zbiornika, bariera energochłonna wzdłuż ulicy Fińskiej oraz uzupełnienie wjazdu w ulicę Fińską. Ustawione zostaną także dwa szlabany. Koszt inwestycji to ok. 6,6 mln zł brutto.

Inwestycję nadzoruje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

 

Fot. UM Szczecin