Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z dotacją na profilaktykę i promocję zdrowia

 Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii dofinansowane ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego kwotą 30 tys. zł.
Umowę na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia podpisał Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Stanisław Wziątek, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Z dotacji zakupiony zostanie m.in. zestaw do nauki samobadania piersi, kliniczny ciśnieniomierz, glukometr z zapasem pasków diagnostycznych i lancetów oraz dermatoskop. Ten sprzęt będzie wykorzystywany podczas wydarzeń związanych z profilaktyką zdrowotną, zwłaszcza zapobieganiu nowotworom (raka piersi i czerniaka – raka skóry).
Wsparcie finansowe szkoleń dla naszych lekarzy, dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do diagnostyki, plany uruchomienia Centrum Opieki nad Pacjentem Onkologicznym w ZCO czy wreszcie dotacja na akcje promujące profilaktykę nowotworową – to wszystko przekłada się na obraz działań podejmowanych przez Zarząd Województwa w ramach naszej współpracy w ochronie zdrowia i opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby nowotworowe – mówił dyrektor ZCO Adrian Sikorski – Dziękuję za każde dofinansowanie i każdą inicjatywę, która wspiera nas w codziennej pracy.
Jestem przekonany, że każdą kwotą warto wesprzeć tak ważną promocję badań profilaktycznych i działań propagujących zdrowy tryb życia – dodał Stanisław Wziątek, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podczas podpisania umowy.
Zgodnie z przedstawioną w „Narodowym programie zwalczania chorób nowotworowych” diagnozą nowotwory należą do najpoważniejszych zagrożeń dla życia Polaków. Systematycznie rośnie bezwzględna liczba zachorowań, co wynika z procesu starzenia się oraz stylu życia Polaków. Uwzględniając procesy demograficzne szacuje się, że w latach 2016-2029 liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych wzrośnie z poziomu 14,1 tys. do 16,5 tys. Pomimo wdrożenia pakietu onkologicznego, nadal obserwuje się zbyt późną wykrywalność chorób nowotworowych. Wiele
z wykrytych chorób nowotworowych następuje w stadium, w którym pacjent pozostaje bez dalszych szans na pełne wyleczenie. Tymczasem to w przypadku wczesnego stadium wykrycia choroby nowotworowej możemy liczyć na większe szanse wyleczenia. Jednym ze sposobów wykrywania choroby na wczesnym etapie są badania profilaktyczne.
Działania w zakresie profilaktyki zdrowia mogą przynieść konkretne korzyści pacjentom, między innymi poprawić świadomość zdrowotną, zwiększyć wykrywalność chorób we wczesnym stadium choroby. Efektem tych działań może być zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów.