Zachodniopomorscy Terytorialsi w ćwiczeniu Anakonda-23

Zabezpieczenie przemieszczenia wojsk operacyjnych, dozorowanie odcinków wybrzeża, współdziałanie z wojskami specjalnymi. To działania, które wykonują żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach największego w tym roku ćwiczenia polskich Sił Zbrojnych Anakonda-23.

Anakonda-23 to dziewiąta edycja tego narodowego ćwiczenia z udziałem wojsk sojuszniczych i partnerskich. Organizowane co trzy lata manewry to największe ćwiczenie Wojska Polskiego. Ćwiczenie jest rozgrywane na lądzie, w powietrzu, na morzu i w przestrzeni cybernetycznej. Angażuje całą architekturę SIł Zbrojnych RP – wszystkie rodzaje wojsk (w tym Wojska Obrony Terytorialnej) i kluczowe elementy układu pozamilitarnego. Wybrane epizody taktyczne realizują także uczniowie klas mundurowych i grupy rekonstrukcyjne.

Ćwiczenie jest ściśle skoordynowane z amerykańskim ćwiczeniem Defender 23 oraz szwedzkim Aurora 23 w ramach inicjatywy połączenia ćwiczeń wzdłuż wschodniej flanki NATO pod nazwą Exercise Trifecta.

Terytorialsi z Pomorza Zachodniego rozpoczęli działania w ramach Anakondy-23 w poniedziałek, od zabezpieczenia przeprawy wodnej na moście kolejowym w okolicach Trzebiatowa. Przemieszczały się tam uczestniczące w manewrach siły 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Zadaniem żołnierzy WOT było rozpoznanie miejsca, gdzie będzie się odbywał przejazd pojazdów bojowych a następnie zabezpieczenie samej operacji. Patrole Terytorialsów, piesze, na wodzie i na lekkich pojazdach typu quad, oraz ich posterunki obserwacyjne zapewniły bezpieczeństwo przemieszczającym się bojowym wozom piechoty, które udały się dalej w rejon swojego ćwiczenia.

W kolejnych dniach żołnierze WOT na terenie wybrzeża Pomorza Zachodniego będą wykonywali postawione działania, związane z zabezpieczeniem ruchów wojsk operacyjnych czy ochroną wybrzeża. W planach są także epizody, w których będą ćwiczyć z wojskami specjalnymi. Terytorialsi nie wiedzą jednak wszystkiego – z całą pewnością część zadań będą otrzymywać od dowództwa ćwiczenia na bieżąco. W manewry Anakonda-23 ze strony 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej zaangażowana jest kompania lekkiej piechoty ze 142 batalionu lekkiej piechoty w Trzebiatowie.

– Nasza stosunkowo młoda brygada uczestniczy w ćwiczeniu Anakonda po raz pierwszy, choć nie pierwszy raz bierzemy udział w dużym, międzynarodowym ćwiczeniu, takim było zeszłoroczne ćwiczenie Defender – przypomina zastępca dowódcy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Tomasz Rejczak. – Charakter naszych działań wynika z natury Wojsk Obrony Terytorialnej, zajmujemy się głownie zabezpieczeniem przemieszczania i działania wojsk własnych i sojuszniczych. Znamy nasz teren i jesteśmy w stanie zagwarantować sprawny przerzut sił w naszym rejonie odpowiedzialności, jakim jest województwo zachodniopomorskie. Jestem przekonany, że z zadań, które nam postawiono w ramach ćwiczenia Anakonda 23 wywiążemy się znakomicie.

– Batalion w Trzebiatowie przygotowywał się do ćwiczenia kilka miesięcy – dodaje dowódca 142 blp ppłk Rafał Gułajewski. – Temu podporządkowane były szkolenia rotacyjne, które odbywały się w Trzebiatowie.

Ćwiczenie Anakonda odbyło się po raz pierwszy w 2006 r. i początkowo było organizowane co dwa lata; od 2018 r. ze względu na skalę jest planowane w cyklu trzyletnim. Jak podkreśla Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił ZBrojnych, które organizuje te manewry, mają one charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw. Przygotowanie tegorocznego ćwiczenia rozpoczęło się już w 2021 r. Największa jego edycja odbyła się w 2016 roku – były to największe manewry polskiej armii od 1989r z udziałem 31 tys. żołnierzy z 23 krajów. W tym roku bierze w nich udział 12 tys. polskich żołnierzy oraz kilkuset z państw NATO i krajów partnerskich.

Fot. DWOT

08.05.2022 Trzebiatów .
ANAKOKONDA 2023
Żołnierze 14 ZBOT w trakcie ćwiczenia Anakonda .
Fot. DWOT
08.05.2022 Trzebiatów .
ANAKOKONDA 2023
Żołnierze 14 ZBOT w trakcie ćwiczenia Anakonda .
Fot. DWOT
08.05.2022 Trzebiatów .
ANAKOKONDA 2023
Żołnierze 14 ZBOT w trakcie ćwiczenia Anakonda .
Fot. DWOT
08.05.2022 Trzebiatów .
ANAKOKONDA 2023
Żołnierze 14 ZBOT w trakcie ćwiczenia Anakonda .
Fot. DWOT