Wycinka w parku Chrobrego. Dlaczego?

Od kilku dni w stargardzkim parku Chrobrego trwa wycinka drzew. Wielu mieszkańców miasta dopytuje o jej zasadność. Monika Jarosz-Szczepaniak z Zarządu Usług Komunalnych tłumaczy, że spowodowane jest to względami bezpieczeństwa. Prace odbywają się w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

– Konserwator zabytków wydał zezwolenie. Jedynym powodem wycinki drzew jest ich bardzo zły stan zdrowotny oraz kwestia zachowania bezpieczeństwa. To decyzja, która została wydana pod koniec ubiegłego roku i chcemy ją wykonać przed sezonem wegetacyjnym i lęgowym ptaków – dodaje przedstawicielka ZUK.

W sumie usunięte ma zostać osiem drzew. Co ważne, ich wytypowanie zostało poprzedzone profesjonalnym badaniem dendrologicznym.

– Decyzja była wydana na podstawie ekspertyzy dendrologicznej, która wykazała stopień zdrowotności poszczególnych drzew. Dla większości były wydane zalecenia założenia wiązań, prowadzenia cięć korekcyjnych, przycinek, zdjęcia posuszu. Osiem drzew zostały wytypowanych do wycinki – twierdzi Monika Jarosz-Szczepaniak.

Monika Jarosz-Szczepaniak dodaje, że w miejscu wyciętych drzew pojawiły się już nowe nasadzenia. Park Chrobrego to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku mieszkańców miasta.