Wybory korespondencyjne stały się faktem

Wybory korespondencyjne stają się faktem. Sejm w ekspresowym tempie przyjął projekt autorstwa PiS. Za ustawą głosowało 230 posłów, 226 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z projektem marszałek Sejmu może zmienić datę wyborów ze względu na stan epidemiologiczny. Głosowanie ma wyglądać tak, że najpierw dostaniemy pocztą pakiet do glosowania, a w dniu wyborów od 6 do 20 samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby mielibyśmy umieścić kopertę zwrotną z kartą do głosowania oraz podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu -w specjalnej skrzynce pocztowej. Listonosze będą się zajmować tylko noszeniem kart do glosowania – żadnych innych listów w tym czasie nie będą roznosić.