Wyborcze ABC. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika

 Wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023r. . Obywatele po 60. roku życia i osoby z niepełnosprawnościami, jeśli nie są w stanie osobiście udać się na głosowanie, mogą upoważnić kogoś zaufanego do głosowania w ich imieniu.

Żeby to zrobić, musimy złożyć do Urzędu Gminy wniosek o wydanie aktu pełnomocnictwa. Nie musimy tego wniosku składać bezpośrednio w urzędzie, bo jeśli mamy kłopoty z poruszaniem się na przykład, to byłoby to dość trudne. Jeśli mamy taki problem, możemy wykorzystując profil zaufany, wysłać wniosek za pośrednictwem strony gov.pl. Taki wniosek trafi do Urzędu Gminy, pracownicy skontaktują się z taką osobą i wszystkie kwestie proceduralne spokojnie omówią. Tylko ważna jest kwestia taka, żeby do takiego wniosku dołączyć zgodę osoby, która w naszym imieniu miałaby głosować w konkretnej komisji obwodowej, to jest bardzo ważne – wyjaśnia Zdzisław Rygiel, Sekretarz Miasta Stargard

Kto chce poprosić brata, siostrę czy znajomego o zagłosowanie w jego imieniu, powinien pamiętać, że musi to zgłosić w gminie do 6 października.