Wszywka alkoholowa – ostatnie koło ratunkowe dla osoby uzależnionej?

Wszywka alkoholowa może być używana jako środek wspomagający leczenie choroby alkoholowej na każdym etapie jej rozwoju. W związku z tym czasami stosuje się ją już na początku drogi nałogowca do trzeźwości. W przypadku innych chorych może ona stanowić ostatnie koło ratunkowe. Istnieje wiele wskazań do rozpoczęcia terapii z użyciem coraz popularniejszego Esperalu. Jego działanie opiera się na wywołaniu uczucia awersji do spożywania alkoholu etylowego po zabiegu podskórnego umieszczenia leku w ciele chorego. Wszywka alkoholowa ma bowiem formę jałowych tabletek, które należy wszczepić do wnętrza ustroju. Ich substancja czynna stopniowo uwalnia się do organizmu i pozostaje obojętna dla tego chorego, który utrzymuje abstynencję.

Trzeźwość jest zatem warunkiem koniecznym zarówno do rozpoczęcia terapii z użyciem Esperalu, jak i jej bezpiecznej kontynuacji. Pacjent, niezależnie od stopnia zaawansowania nałogu, musi zatem przerwać ciąg alkoholowy i zmotywować się do pozostawania w trzeźwości. Jak tego dokonuje nawet po długotrwałych okresach ciągłego upojenia alkoholowego? Odpowiedzią staje się jego świadomość i wiedza na temat tego, jak działa wszywka alkoholowa. Na zabieg musi on wyrazić świadomą i dobrowolną zgodę. Podczas kwalifikacji do jego rozpoczęcia dowiaduje się, z jakimi konsekwencjami wiąże się każda próba przepicia Esperalu. Łączenie leku z substancją odurzającą jest nie tyle niewskazane, co wręcz zabronione. Może bowiem skutkować groźnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet stanem zagrożenia życia.

Wszywka alkoholowa – czy pomaga przerwać ciąg alkoholowy?

Wszywka alkoholowa stosowana jest w początkowych fazach rozwoju uzależnienia głównie w celu przerwania ciągu alkoholowego. Jeszcze przed wykonaniem zabiegu pacjent powinien odstawić używkę i pozostawać w trzeźwości przynajmniej przez 24 godziny. Można zatem powiedzieć, że Esperal pomaga zmotywować pacjenta do podjęcia pierwszego kroku w walce z uzależnieniem. Pozostając w stanie upojenia alkoholowego lub po wypiciu choćby niewielkiej dawki alkoholu, uniemożliwia on lekarzowi bezpieczne wykonanie zaszycia.

Odstawienie substancji odurzającej rzadko przebiega jednak w warunkach domowych. Najczęściej chorzy, pozostający w długotrwałych ciągach alkoholowych, decydują się na przerwanie ciągu pod kontrolą specjalistów. Takie działanie zapewnia profesjonalny detoks alkoholowy, czyli odtrucie alkoholowe. Po rezygnacji z używki pacjent może bowiem zmagać się z nieprzyjemnymi dolegliwościami wynikającymi z głodu alkoholowego. Dożylna suplementacja i farmakoterapia, stosowana podczas detoksykacji, pozwala skutecznie je ograniczyć.

Esperal, czyli disulfiram – jak działa lek wszywany podskórnie?

Substancją czynną wszywki alkoholowej jest disulfiram. To organiczny związek chemiczny, który blokuje wydzielanie jednego z enzymów wątrobowych. Mowa tu o dehydrogenazie aldehydowej, która bierze aktywny udział w procesie trawienia alkoholu etylowego. Potrzebna jest zawsze wówczas, gdy w organizmie człowieka znajdują się choćby najmniejsze dawki etanolu. W fizjologicznych warunkach substancja odurzająca przekształca się pod wpływem enzymów w aldehyd octowy, następnie w kwas octowy, by ostatecznie pozostawić po sobie jedynie dwutlenek węgla i wodę.

Blokada wydzielania dehydrogenazy aldehydowej, którą aktywuje działanie Esperalu, odczuwana jest jedynie dla tych chorych, którzy mimo zaleceń lekarza decydują się na spożywanie alkoholu podczas terapii. Wówczas w ich organizmie dochodzi do wystąpienia objawów tzw. reakcji disulfiramowej. To nic innego, jak zatrucie toksynami poalkoholowymi. Do najgroźniejszej z nich należy zaś aldehyd octowy. To on kumuluje się w organizmie pacjenta, gdyż nie może zostać szybko przekształcony do nieszkodliwej postaci bez udziału wymienionego enzymu. Dlaczego jednak wizja takiej na pozór prostej biochemicznej i metabolicznej reakcji powstrzymuje osoby zaszyte przed spożywaniem alkoholu?

Jak wszywka alkoholowa pomaga w leczeniu alkoholizmu?

Znając mechanizm działania wszywki alkoholowej, większość osób uzależnionych od alkoholu obawia się niejasnej reakcji swojego organizmu na próbę połączenia Esperalu z alkoholem. Stosowanie leku wzbudza więc u nich awersję do używki, która dotychczas kojarzyła się im wyłącznie z przyjemnością. Obawiają się takich objawów jak: zawroty i bóle głowy, nudności, wymioty, drgawki, zaburzenia psychiczne, niewydolność wielonarządowa. Spożycie jakiejkolwiek ilości etanolu podczas terapii Esperalem może ponadto prowadzić do stanów bezpośrednio zagrażających życiu chorych. Należą do nich przede wszystkim: zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, nagła utrata przytomności, nagłe zatrzymanie krążenia. Zapobiec im można jedynie poprzez stosowanie się do zaleceń lekarza, a więc pozostając trzeźwym przez cały okres działania leku.

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu – kiedy skorzystać z możliwości wspomagania leczenia uzależnienia od alkoholu?

Farmakologiczne metody wspomagające leczenie uzależnienia od alkoholu dostępne są niemal dla każdego pełnoletniego uzależnionego, który wyraża chęć ich stosowania. Można je włączyć do terapii na każdym etapie leczenia. Zwykle wszywka alkoholowa stosowana jest w celu wzmocnienia motywacji pacjenta do trwania w abstynencji oraz wzmocnienia dotychczasowych efektów terapii. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia zabiegu jest przynajmniej 24-godzinna abstynencja chorego. Przeciwwskazaniem do zaszycia jest zatem obecność etanolu w organizmie. Do zabiegu nie kwalifikują się również chorzy nadwrażliwi na jakikolwiek składnik leku. Do innych przeciwwskazań należą: zapalenie nerwu wzrokowego, niewydolność krążeniowa, nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi, niektóre choroby metaboliczne, zaburzenia neurologiczne. Zabieg nie jest wskazany u osób z zaburzeniami psychicznymi, również depresją oraz po próbach samobójczych.

Weryfikacją wskazań i eliminacją ewentualnych przeciwwskazań zajmuje się lekarz. Jest on odpowiedzialny za bezpieczną kwalifikację pacjenta do zabiegu implementacji Esperalu i jego przygotowanie do rozpoczęcia procedury medycznej. Podczas wizyty konsultacyjnej bada chorego, zbiera również szczegółowy wywiad medyczny. Informuje ponadto chorego o konieczności zaprzestania spożywania alkoholu podczas stosowania wszywki. Podpisując zgodę na zabieg, pacjent potwierdza, że zna zalecenia lekarskie związane z działaniem oryginalnego leku Disulfiram WZF.

Jak wygląda zabieg wszycia Esperalu? Zaszycie alkoholowe, czyli implantacja leku

Jałowe tabletki z disulfiramem chirurg umieszcza wewnątrz organizmu pacjenta. Najpierw musi jednak oczyścić i zdezynfekować jego skórę w miejscu wykonywania cięcia skalpelem. By zapewnić choremu najwyższy poziom komfortu, podczas zabiegu stosuje się znieczulenie miejscowe. Implantacja wszywki alkoholowej jest zatem zabiegiem bezbolesnym, który należy do grona procedur mało inwazyjnych. Nie wiąże się bowiem ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań czy skutków ubocznych.

Wszycie Esperalu polega na wykonaniu niewielkiego nacięcia, zlokalizowanego zwykle tuż nad pośladkiem chorego. Cięcie jest jednak stosunkowo głębokie, gdyż za pomocą skalpela chirurg dociera do obszaru podpowięziowego mięśnia pośladkowego. Dzięki temu tabletki nie są wyczuwalne. Tam wypreparowuje kieszonkę, w której umieszcza wyliczoną dawkę leku. Powstałą ranę należy zaszyć z użyciem nici chirurgicznych. Szwy zabezpiecza się jałowym opatrunkiem, co ma uchronić ranę przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Pacjent może opuścić placówkę medyczną w dniu zabiegu.

Dla osób zainteresowanych terapią Esperalem (wszywka alkoholowa), Kraków stanowi dobrą lokalizację ze względu na obecność prywatnych gabinetów Centrum Medycznego Galmedic. Sprawdź ofertę tutaj: https://galmedic.pl/uslugi/esperal/.

Jak długo działa wszywka alkoholowa?

Skuteczność wszywki oceniana jest wysoko. Co więcej, jej działanie jest długotrwałe, dzięki czemu zapewnia ona jednolitą jakość wspomagania terapeutycznego przez cały okres jej stosowania. Ten z kolei wynosi nawet od 8 do 12 miesięcy. Przez ten czas nałogowiec nie tylko samodzielnie powstrzymuje się przed piciem alkoholu. Najczęściej wówczas decyduje się również na zalecane przez lekarzy połączenie wszywki alkoholowej z innymi elementami kompleksowej terapii choroby alkoholowej. Chodzi tu przede wszystkim o psychoterapię alkoholizmu.

Czy stosowanie Esperalu to akt desperacji osób uzależnionych?

Dla niektórych chorych wszywka alkoholowa może wydawać się ostatnią deską ratunku. Większość uzależnionych stosuje ją jednak we wcześniejszych fazach rozwoju uzależnienia, gdy stosunkowo łatwo jest przerwać ciąg alkoholowy, ale trudniej utrzymać trzeźwość. Warto jednak pamiętać, że sukces terapeutyczny jest tym trudniejszy do osiągnięcia, im bardziej zaawansowana staje się choroba alkoholowa. W jej przewlekłym i krytycznym stadium nałogowcy mierzą się z konsekwencjami długotrwałego trwania w ciągach alkoholowych. W przypadku zaprzestania spożycia alkoholu cierpią z powodu wzmożonych objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego. Wówczas konieczna jest detoksykacja alkoholowa.