Wspieram – nie zabieram miejsca osobie niepełnosprawnej. Szczegóły akcji w programie To się Nadaję do Radia

Parkowanie na miejscach dla osób niepełnosprawnych przez osoby niemające do tego uprawnień to problem, o którym mówi się od lat.
– Niestety takie sytuacje się zdarzają – mówi Joanna Tomczak, wicestarosta powiatu stargardzkiego.

Zdarza się to nie tylko w pobliżu centrów handlowych, ale także przed przychodniami czy centrami rehabilitacji.
– A to te miejsca, do których, ze względu na swoje dysfunkcje, osoby niepełnosprawne uczęszczają często – dodaje Joanna Tomczak.

Stargardzkie starostwo wspólnie z policją i strażą miejską rozpoczęło akcję 'Wspieram – nie zabieram miejsca osobie niepełnosprawnej’. Służby będą kontrolować, czy na kopertach rzeczywiście parkują osoby do tego uprawnione. Chodzi nie tylko o mandaty, ale przede wszystkim zmianę świadomości mieszkańców.
Zapraszamy do wysłuchania audycji
Część 1:
Część 2: