Wsie są dobrym miejscem by rozwijać tam energię odnawialną.

Wsie są dobrym miejscem by rozwijać tam energię odnawialną. Mówił o tym na antenie Twojego Radia poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa.

– Przy spadających i bardzo niepewnych dochodach produkcji, rolnicy powinni produkować energię, aby dać im dodatkowy dochód. Każdy z nich gospodaruje na gorszych gruntach poniżej 4. klasy, które moglibyśmy przeznaczyć na fotowoltaikę – powiedział Jarosław Rzepa.

Dziś barierą na obszarach wiejskich w instalowaniu infrastruktury pozyskującej energię odnawialną są niskie możliwości sieci przesyłowych.

Posłuchaj Rozmowy Dnia: