Wpływ nauki zdalnej na uczniów: Miasto Szczecin przeprowadziło badania

 Szczecin, jako pierwsze miasto w Polsce, zdecydowało się na przeprowadzenie pilotażowej analizy stanu emocjonalnego uczniów szczecińskich szkół po okresie nauczania zdalnego.

Zaniżona pewność siebie, przygnębienie i obawa o wyniki w nauce – takie uczucia kłębią się wśród uczniów i nauczycieli w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Wyzwaniem dla dzieci, młodzieży, ale i dorosłych będzie  odbudowa relacji, ponowna integracja, a także wzmocnienie poczucia własnej wartości. Powrót do szkoły mają ułatwić przeprowadzone przed wakacjami badania zlecone przez magistrat.

Badaniami przygotowanymi przez firmę Profi Competence Europe oraz Uniwersytet Szczeciński objętych zostało łącznie ponad 2000 szczecińskich uczniów oraz ponad 500 nauczycieli. To reprezentatywne grupy, których odpowiedzi pozwoliły na opracowanie szczegółowego planu działań, który ma na celu pomóc w powrocie do stacjonarnego trybu pracy zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Dodatkowo, dzięki badaniom Uniwersytetu Szczecińskiego, które skupiły się nie tylko na uczniach szkół podstawowych, możliwe było również przebadanie nauczycieli. Przedstawiciele tej grupy zawodowej, w trakcie przeprowadzonych diagnoz, wskazywali na takie problemy jak brak bezpośredniego kontaktu z uczniami, a co za tym idzie problem z realną oceną wiedzy i umiejętności podopiecznych. Do tego dochodził również stres, przygnębienie, niekiedy wypalenie zawodowe, a także spore obawy o uczniów. Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych byli badani odmiennymi metodami od uczniów szkół podstawowych. Niemniej otrzymane wyniki diagnoz w wielu obszarach są do siebie zbliżone i pozwalają na opracowanie planu, który pomoże szczecińskiemu środowisku szkolnemu w powrocie do normalnego trybu nauki.

Na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonych badań, opracowany został szczegółowy plan działania. Znalazły się w nim między innymi takie projekty jak działania nastawione na wzmocnienie nauczycieli, dzięki którym będą mogli jeszcze lepiej niż dotychczas wspierać swoich podopiecznych. Bardzo ważną rolę będą pełnić również rodzice, na których spoczywa największy ciężar dotyczący m.in. wzmacniania dzieci. Właśnie dlatego, w najbliższych dniach, do rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego trafi specjalnie przygotowana broszura, w której znajdą między innymi informacje na co powinni zwracać uwagę i gdzie ewentualnie szukać specjalistycznej pomocy dla swojego dziecka.