Wójt Bielic wraca na stanowisko

Przypomnijmy, śledczy zarzucają mu między innymi zaciąganie pożyczek w parabankach. Przez to gmina miałaby stracić nawet milion trzysta tysięcy złotych – Z ustaleń śledztwa wynika, że funkcjonariusze publiczni odpowiedzialni za realizację zadań własnych gminy zawarli niegospodarne umowy z podmiotami spoza sektora bankowego – mówi Małgorzata Wojciechowicz ze szczecińskiej Prokuratury Okręgowej.

Na czas zawieszenia Zdzisława T. pełniącą obowiązki wójta była Iwona Kochel.