Wojsko dziś zneutralizuje bombę „Tallboy”w Świnoujściu

Postęp prac jest na tyle zaawansowany że jest możliwe wykonanie pierwszej deflagracji obiektu już dzisiaj – poinformowało wojsko na specjalnej konferencji.

Warunki atmosferyczne mają się mocno pogorszyć, głównie ma być bardzo silny wiatr który ma bezpośredni wpływ na prąd w Kanale Piastowskim i na pracę nurków.

Kolejne dni pogodowo też nie są optymistyczne, obiektu nie można zostawić w takim stanie przygotowania aby ciężka praca Nurków wykonana dotychczas nie poszła na marne.

Neutralizacja poprzez deflagrację stanowi pierwszy etap operacji, której ostatecznym efektem będzie usunięcie obiektu z rejonu przeprawy promowej Centrum (promy Karsibór) w Świnoujściu.

Ostateczne usunięcie bomby jest bardzo mocno uzależnione od rzeczywistych efektów uzyskanych podczas tego procesu.