Wojewoda Bogucki o inwestycjach w porcie – „Możemy stać się gospodarczym sercem Europy”

Pogłębienie i poszerzenie kanału Dębickiego, przebudowa nabrzeży Słowackiego i Czeskiego oraz budowa nowego Nabrzeża Norweskiego i Duńskiego to tylko niektóre inwestycje realizowane przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Dzięki inwestycjom port Szczecin przyjmie statki z ładunkiem nawet 50 tys. ton na burcie, czym podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków.

O wielkości zadania, jakie podjął Zarząd Portu – mówi Kazimierz Drzazga – Wiceprezes ds. Infrastruktury Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Wydawało mi się na początku, że rzuciliśmy się z motyką na słońce, ale dajemy sobie radę, mimo wszystkiego, mimo Covid-u, mimo trudności na rynku pracy. Te inwestycje, to są inwestycje sztandarowe. Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, kiedy będą mogły wpływać jednostki o zanurzeniu 40 – 45 DWT, a z naszej przyczyny nie mogłyby zostać obsłużone. Tak na pewno nie będzie

Aktualnie trwa realizacja I etapu robót obejmująca: Nabrzeże Czeskie I etap ok 316 m, Nabrzeże Norweskie, budowę pola odkładu na Ostrowie Mieleńskim.

Szczecin to było, jest i głęboko w to wierzę, będzie miasto portowe. Port Szczecin leży mentalnie w sercu szczecinian, ale także leży w sercu miasta, w centrum miasta – mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Rozwój Portu jest jednym z najważniejszych elementów strategii regionu i województwa (…) To wcale nie był oczywisty projekt, ale jest i realizuje się. Możemy tę szansę łapać i wykorzystywać. Możemy stać się takim bijącym gospodarczym sercem Europy. Nas na to stać, ale stać nas, wtedy gdy będziemy walczyć o swoją pozycję. Kiedy polskie porty będą walczyć o swoją pozycję na Bałtyku, kiedy będą przejmować ładunki i nie trzeba bać się tego słowa, dziś jest to konkurencja. My musimy przejmować te ładunki – dodał Zbigniew Bogucki

W ramach inwestycji przebudowanych będzie blisko 1000 metrów nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m.
Na wyspie Ostrów Grabowski wykonawca wybuduje także ponad 1080 metrów zupełnie nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego. W ramach projektu Kanał Dębicki zostanie poszerzony do 200 m (obecnie 120 m) oraz pogłębiony do 12,5 m. Z kolei tzw. materac betonowy umocnieni dno kanału w rejonie nabrzeża Spółdzielczego, Fińskiego i Czeskiego, i zabezpieczy je przed ruchem śrub okrętowych statków. Na wyspie Ostrów Mieleński wykonane zostanie pole odkładu urobku. To tam oraz na przebudowywanych w ramach innego kontraktu polach odkładu na Ostrowie Grabowskim składowany będzie urobek wydobyty podczas robót czerpalnych. Do zagospodarowania będzie ok. 1,5 mln m3.
Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln złotych. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, wykonawcą sopocka firma NDI, a nadzór nad projektem pełni SWECO.
Foto: Janusz Merz/Twoje Radio
Grafika: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A