Wnioski do programu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” jeszcze do 20 września

Projekt ma na celu aktywizację osób, które zajmują się wychowaniem maluchów.

– mówi Radosław Soćko z Urzędu Marszałkowskiego.

Wysokość wsparcia wynosi od 760 do prawie 2400 złotych miesięcznie. Docelowo projektem objętych ma zostać 700 rodziców z Województwa Zachodniopomorskiego. Jak dotąd podanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie złożyło 400 osób, głównie kobiet. Środki na ten cel pochodzą z funduszy unijnych.