Więźniowie wrócili na zajęcia

W zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu szczecińskiego, po przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z pandemią, rozpoczął się kolejny cykl szkoleń zawodowych dla skazanych.

Więźniowie uczą się najbardziej pożądanych na rynku zawodów. – Aktualnie realizowanych jest 10 szkoleń kursowych w których uczestniczy ok 120 osadzonych. Skazani kształcą się w kierunkach pracownik ogólnobudowlany, pomocnik kucharza, konserwator terenów zielonych, tapicer meblowy czy monter sieci elektrycznych. Wszystkie szkolenia realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – mówi Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie mjr Sebastian Matuszczak

Szkoleniami w pierwszej kolejności obejmowani są ci więźniowie, którzy nie mają wyuczonego zawodu lub mają taki zawód, w którym dotychczas nie potrafili znaleźć zatrudnienia.

 – Obecnie stargardzka jednostka penitencjarna prowadzi kurs przygotowujący do zawodu pracownika ogólnobudowlanego, jednego z najbardziej deficytowych zawodów na rynku pracy. Takim szkoleniem w pierwszej kolejności obejmowani są ci więźniowie, którzy nie mają wyuczonego zawodu lub mają taki zawód, w którym dotychczas nie potrafili znaleźć zatrudnienia – powiedział por. Grzegorz Terlikowski rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie.
Dodatkowym elementem realizowanych przez Służbę Więzienną szkoleń, jest edukacja skazanych w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.