Więzień zbiegł z konwoju. Trwają poszukiwania

Do ucieczki doszło na terenie szpitala na Pomorzanach. Mężczyzna był skazany za kradzieże i wyłudzenia. Odsiadkę miał zakończyć za pół roku.

Pełne oświadczenie rzecznika Aresztu Śledczego w Szczecinie:

W dniu dzisiejszym na terenie szpitala na Pomorzanach miało miejsce zdarzenie polegające na samouwolnieniu się skazanego spod konwoju realizowanego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Skazany przebywał w szpitalu publicznym, w związku z udzielanym mu świadczeniem medycznym, które z uwagi na jego specyfikę nie mogło być wykonane w więziennej placówce zdrowia.  O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono właściwe jednostki Policji. Służba Więzienna współpracuje z organami ścigania w tej sprawie w pełnym zakresie. Skazany miał zakończyć odbywanie kary pozbawienia wolności w marcu 2020 r. Był skazany za przestępstwa pospolite przeciwko mieniu tj. kradzieże oraz wyłudzenia.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie natychmiast wszczął czynności wyjaśniające, które mają na celu szczegółowe wyjaśnienie przebiegu zdarzenia, okoliczności i przyczyny jego wystąpienia.