Wielka moc słów. Znamy tegorocznego zwycięzcę konkursu „Jantar”

Piotr Oleksy to laureat III edycji konkursu o Nagrodę Literacką Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Jantar”, która przyznawana jest za najlepszą książkę wydaną w minionym roku. Statuetkę oraz nagrodę finansową zwycięzcy, 26 listopada br. w Książnicy Pomorskiej, wręczył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

W III edycji konkursu o nagrodę literacką „Jantar” starało się 41 książek opublikowanych w roku 2021 i reprezentujących wszystkie wymienione w regulaminie gatunki literackie. Decyzją jury nagrodzony został Piotr Oleksy za reportaż „Wyspy odzyskane: Wolin i nieznany archipelag” (Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2021). Laureat otrzymał statuetkę i gratyfikację finansową w wysokości 10 tys. zł. W uzasadnieniu werdyktu jury podkreśliło, że „… książka odkrywa dla zachodniopomorskiego, ale i ogólnopolskiego czytelnika nieznaną polską społeczność zamieszkującą wyspy u ujścia Odry i Zalewu Szczecińskiego. Autor opowiada historię polskości najżywiej sprzeczną z tym, co za Polskę zwykle uważamy, zanurzoną w sprawy wyspiarskie, znającą syndromy odizolowania, zgłębiającą doświadczenie geograficznej i historycznej osobności. Opowieść o polskich wyspach to archiwum zbierające poplątane życiorysy niemieckich i polskich pisarzy związanych z regionem, historię trudnego osiedlania się powojennego, uczenia się obcego fachu „rybaczenia”, walki o godność spraw lokalnych, nowych form heroizmu, jakich zażądało życie od wyspiarzy. Przede wszystkim jednak jest to książka rejestrująca narodziny nowego etnosu, nowej formuły życia zbiorowego, która na 44 wyspach i wysepkach ukonstytuowała się już w pełni oraz znalazła swój wybitny literacko wyraz w opowieści Piotra Oleksego…”.

Serdecznie gratuluje laureatowi, a także wszystkim nominowanym. Na Pomorzu Zachodnim mamy znakomitych twórców, artystów, pisarzy. Pokazały to również wcześniejsze edycje konkursu, liczba wyróżnień, poziom dzieł literackich – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

 

Nagroda marszałka województwa przyznawana jest za najlepszą książkę wydaną w minionym roku – bez podziału na gatunki – i obejmuje: tomy prozy, poezji, reportażu, biografii, esej i szeroko rozumianą humanistykę o walorach literackich. Konkurs skierowany jest do autorów mieszkających na Pomorzu Zachodnim lub z nim związanych. Zgłoszenia, które przyjmuje Książnica Pomorska w Szczecinie, mogą przesyłać sami autorzy, wydawcy, biblioteki regionalne i lokalne oraz instytucje kultury. Wybór laureata jest zadaniem pięcioosobowego jury, w którego skład wchodzą literaturoznawcy, krytycy oraz przedstawiciele świata mediów.

Zwycięzcami poprzednich edycji „Jantara” zostali Inga Iwasiów i Artur Daniel Liskowacki.

Wręczenie nagrody było jednym z punktów programu Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni”, który odbył się w dniach 25-27 listopada br. w Książnicy Pomorskiej. To m.in. spotkania autorskie, debaty i znakomite lektury. Do Szczecina przyjechali wybitni aktorzy, pisarze, przedstawiciele świata nauki i mediów, m.in. Krystyna Czubówna, Dominika Ostałowska, Joanna Szczepkowska, Krystyna Kurczab-Redlich, Adam Ferency, prof. Jerzy Bralczyk, Michał Ogórek, Witold Szabłowski. Nowością tegorocznego Festiwalu była tzw. żywa książka, czyli spotkania z osobami, które nie są jeszcze autorami książek, ale mają do opowiedzenia fascynujące historie. Były też mocniejsze akcenty regionalne, m.in. dzięki spotkaniom z twórcami nominowanymi do nagrody „Jantar”. Wyjątkowa jest również nazwa tegorocznego wydarzenia „Odkrywcy Wyobraźni. Festiwal Czytania im. Wojciecha Pszoniaka, Szczecin 2022”. Książnica Pomorska i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – chcą w ten sposób uhonorować zmarłego w 2020 r. wybitnego aktora i uczestnika Festiwalu Czytania. Wydarzenie to co roku wspiera Pomorze Zachodnie.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego