Więcej elektryków wyjedzie na ulice Szczecina po odblokowaniu środków z KPO

Dwa elektryczne autobusy przegubowe trafią wkrótce do Szczecina. Dzisiaj podpisana została umowa z firmą Solaris Bus&Coach Sp. z o.o. na dostawę nowych pojazdów.

Umowa z firmą Solaris Bus&Coach Sp. z o.o. obejmuje zakup dwóch zeroemisyjnych autobusów przegubowych. Pojazdy zostaną wyposażone w silnik elektryczny i system odzyskiwania energii podczas hamowania oraz jazdy z góry. Zakupione pojazdy muszą zapewniać możliwość ładowania plug-in oraz przez pantograf. Pojazdy będą objęte znacznie dłuższą gwarancją, wynoszącą nie 48 a 72 miesiące, co przełoży się na oszczędności eksploatacyjne.

Koszt zakupu to 9 102 000 zł brutto, z czego 5 715 447,20 zł to dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”.

Operatorem pojazdów będzie Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. Autobusy trafią do miasta w terminie 365 dni od dnia zawarcia umowy.

Elektryków mogło być więcej

Nie dwa, ale osiem nowych pojazdów, mogło trafić do Szczecina w ramach projektu objętego dofinasowaniem. Niestety Rząd poprzez zależny od siebie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmienił zasady dot. współfinansowania takich zakupów, co stało się już po zakończeniu naboru i ocenie wniosków, przez co Szczecin musiał zmierzyć się z niekorzystnymi efektami powyższych działań. Według nowych kryteriów Szczecin był miastem zbyt bogatym, ze zbyt czystym powietrzem i za dużym, aby liczyć na wyższe dofinansowanie. Premiowane były samorządy mniejsze lub np. aglomeracja śląska. Miasto Szczecin mogło realizować program na dwóch warunkach – ograniczyć zakres projektu przy zachowaniu wysokiej dotacji albo zmniejszyć poziom dotacji do 20%. Żeby zachować względną opłacalność zakupu, podjęta została decyzja o zakupie tylko dwóch nowych zeroemisyjnych autobusów.

Miasto w celu modernizacji floty autobusów, rozważa kolejne zakupy pojazdów elektrycznych, jak również pojazdów o napędzie wodorowym. Niestety w kolejnych naborach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Miasto Szczecin będzie mogła się ubiegać o dofinansowanie również na poziomie tylko 20% w przypadku autobusów elektrycznych, co w rzeczywistości nie przekłada się na efektywność ekonomiczną zakupu takich pojazdów w stosunku do pojazdów z napędem diesla lub hybrydowym. Szanse na zakupy autobusów elektrycznych w większych ilościach, mogą dać dopiero środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy.