Więcej ekologicznego ciepła dla Stargardu

Spółka G-TERM ENERGY otrzymała unijne dofinansowanie na budowę czterech kolejnych odwiertów – dwóch zatłaczających i dwóch wydobywczych.

– Dzięki temu szacujemy, że nasze moce wzrosną blisko dwukrotnie. W ubiegłym roku wyprodukowaliśmy ponad 230 tysięcy gigadżuli ciepła, co stanowiło około 30 procent zapotrzebowania sieci. Zakładamy, że po oddaniu do użytku nowych otworów i przebudowaniu nieco instalacji – co będzie miało miejsce do połowy przyszłego roku – produkcja ciepła z geotermii wzrośnie do około 450 tysięcy gigadżuli – mówi prezes G-TERM ENERGY, Arkadiusz Biedulski.

Po oddaniu odwiertów ponad połowa ciepła w Stargardzie będzie pochodzić właśnie ze źródeł geotermalnych. Biedulski dodaje, że inwestycja nie wpłynie na cenę ciepła w mieście.

– Bazując na tym, że instalacja ta będzie w ponad 50 procentach finansowana z dotacji, będziemy mogli utrzymać tę cenę ciepła – mówi Bidulski.

Geotermia od 7 lat sprzedaje wydobyte ciepło Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej, które wykorzystuje pozyskaną energię w miejskiej sieci.