Wchodzi w życie nowela ustawy zwiększająca o 3 mld zł dofinansowanie dróg

Nowela ustawy, która zwiększa o 3 mld zł dofinansowanie budowy obwodnic na drogach wojewódzkich oraz budowy, remontów i modernizacji dróg w dużych miastach, wchodzi w życie w czwartek, 31 grudnia.

Chodzi o nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, która pozwoli na dofinansowanie budowy obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostaną przeznaczone ok. 2 mld zł.

Z kolei na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich, tj. zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa przeznaczony będzie ok. 1 mld zł.

Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80 proc. kosztów jego realizacji. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich – 30 mln zł.

W funduszu zostanie wyodrębniona – w ramach zadań powiatowych i gminnych – podkategoria zadań polegająca wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Nowela przewiduje ponadto, zmianę nazwy Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowano 1,7 mld złotych 1 tys. 149 zadań powiatowych i 3 tys. 131 zadań gminnych 2,1 mld zł. W 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie dot. 623 zadań powiatowych na ponad 1,2 mld zł i 1 tys. 674 zadań gminnych – prawie 1,5 mld zł.(PAP)

pif/ amac/

Foto: PAP/Tomasz Waszczuk