W Wolinie otwarto jadłodzielnię. Będą stałe dostawy żywności

Punkt jadłodzielni uruchomiony jest w budynku dawnej przychodni przy ul. Prostej 1, aktualnie siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie. 

Produkty można zostawiać i zabierać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17. Musimy mieć też na uwadze fakt, że czasami lodówka może być pusta, chociaż mamy nadzieję, że z czasem będzie stanowić ważny punkt dzielenia się jedzeniem, którego czasami nadmiar pozostaje w naszych domach. Wtedy zapakujmy ją w pojemniki, opiszmy i zostawmy w jadłodzielni.

Idea foodsharingu zapobiega marnowaniu żywności, a także wspiera osoby potrzebujące. Dodatkowym plusem jest to, że korzystanie z jadłodzielni jest w pełni anonimowe, zarówno dla darczyńców, jak i osób w potrzebie.

Warto podkreślić, że dzielenie się żywnością jest działaniem o charakterze społecznym, które łączy najróżniejszych ludzi, poprawia relacje międzyludzkie.

Jadłodzielnię prowadzi Fundacja Speak UP Świnoujście oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Koło w Wolinie.