W Świnoujściu znikną pstrokate reklamy. Przedsiębiorcy dostali rok na dostosowanie się do przepisów

W Świnoujściu wchodzi w życie tzw. „uchwała krajobrazowa”, którą w listopadzie ubiegłego roku podjęła Rada Miasta Świnoujście. Jej podstawowym celem jest poprawa estetyki i przestrzeni publicznej naszego miasta. Dotyczy zarówno już istniejących reklam i szyldów, jak i nowych. Od dnia obowiązywania uchwały wszyscy reklamujący się w miejskiej przestrzeni będą mieli 12 miesięcy w przypadku reklam i 24 miesiące w przypadku szyldów na dostosowanie ich do wymogów uchwały.

Na wizerunek miasta – oprócz samego wyglądu budynków – ogromny wpływ ma zagospodarowanie zarówno terenów publicznych, jak i prywatnych posesji. Uchwała krajobrazowa ma na celu poprawę wizerunku naszego miasta poprzez uporządkowanie różnych elementów występujących w miejskiej przestrzeni. Wyodrębnia w obszarze miasta strefy: nadmorską, miejską, portowo-przemysłową  i naturalną. Dla każdej z nich wskazuje różne zasady i estetykę wyglądu np.  tzw. mebli miejskich czy małej architektury.

Jednym z elementów wpływających na odbiór przestrzeni miejskiej są także tablice i urządzenia reklamowe. Ich rodzaj i lokalizacja będą sukcesywnie porządkowane z uwzględnieniem oczywiście okresów dostosowawczych, o których pisaliśmy na początku.