W Myśliborzu odbył się Jarmark Klasztorny

W sobotę 26 sierpnia w Myśliborzu odbył się Jarmark Klasztorny.
Nazwa Jarmarku nawiązuje do zakonu dominikanów, który od 1275 roku przez prawie 300 lat działał w Myśliborzu, ich siedzibą był budynek, w którym obecnie funkcjonuje Myśliborski Ośrodek Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna:


– historię miasta i zakonu przybliżył Burmistrz Piotr Sobolewski.

Doceniając znaczącą rolę klasztoru w mieście oraz pragnąc przybliżyć ten fakt mieszkańcom miasta, narodził się pomysł Jarmarku Klasztornego:


– dodał Burmistrz Piotr Sobolewski.

W rozmowie z Twoim radiem Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego Magdalena Szymczyk przybliżyła ofertę Jarmarku Klasztornego w Myśliborzu:

Jarmark Klasztorny to jeden z nielicznych w regionie festynów historycznych odnoszący się do tradycji kulturowych, handlowych i religijnych średniowiecza i wczesnej nowożytności.