W listopadzie rozpoczną się prace na przejazdach kolejowo-drogowych w Miedwiecku i Grzędzicach

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach modernizacji linii kolejowej między Poznaniem Głównym a Szczecinem Dąbiem przebudowują przejazdy kolejowo-drogowe w Miedwiecku oraz Grzędzicach.

Efektem prac będzie wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i samochodów, dzięki wybudowaniu nowej nawierzchni oraz zamontowaniu nowoczesnych urządzeń na przejazdach. Nowe chodniki poprawią również bezpieczeństwo pieszych.
W pierwszym etapie prac wykonawca wzmocnił konstrukcję podtorza, zamontował nowy system odwodnienia oraz nowe szyny na przejazdach.
W drugim etapie prac, na obu przejazdach zamontowane zostanie nowe oświetlenie, sygnalizacja świetlna i rogatki. Powstaną także nowe nawierzchnie drogowe oraz chodniki, a w Grzędzicach dodatkowo ciąg rowerowo-pieszy.
Ze względu na zakres inwestycji, wykonawca uzgodnił z zarządcami dróg tymczasową organizację ruchu. Będą o niej informować czytelne tablice. Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać dla przejazdu w Miedwiecku od 2 listopada do 13 grudnia, a dla przejazdu w Grzędzicach od 12 listopada do 13 grudnia 2021 r. – mówi Bartosz Pietrzykowski  (Rzecznik PKP PLK)

Prowadzone prace nie będą ograniczać ruchu pociągów.

Foto: Janusz Merz/Twoje Radio