W Goleniowie przedszkola niepubliczne bez zmian

Spór między burmistrzem Robertem Krupowiczem a dwoma niepublicznymi przedszkolami: „Misiowe Przedszkole” i „Słoneczna Jedynka” na ten moment został zażegnany. Z perspektywy dyrektor „Słonecznej Jedynki” Grażyny Lewandowskiej wygląda to tak:

No bardzo jesteśmy zadowolone że do takiego kompromisu doszło. Nie ukrywamy z koleżanką z „misiowego” dla nas istotne jest, że nic się nie zmienia, że zostajemy w strukturze jakiej jesteśmy, a więc przedszkole niepubliczne. Zobligowane jesteśmy do wzięcia udziału w konkursie na udostępnienie miejsc publicznych dla miasta, dla burmistrza. No nie ukrywam, że satysfakcja jest naprawdę duża, wśród rodziców, wśród pracowników.

Dodajmy, że przedszkola niepubliczne udostępnią gminie tylko te miejsca w przedszkolu, które będą miały wolne, bez limitu.
Cieszy fakt, że w ważnej społecznie sprawie, strony się dogadały, a dzieci i ich rodzice dostały miły prezent na Mikołaja.

Foto: Dariusz Religa