W Goleniowie autobusy startują z dworca

Na nowo wybudowanym goleniowskim dworcu, autobusy od poniedziałku zatrzymują się w zatoczkach pod zadaszeniem. Jest ich sześć. Mówi Łukasz Posieczek:

Nasza komunikacja miejska od poniedziałku ma do dyspozycji 6 stanowisk z zadaszeniem. Z kolei pasażerowie mogą korzystać z rozkładów jazdy, który jest prezentowany na tablicach elektronicznych oraz na infokiosku. Myślę, że tutaj się komfort podróży poprawił, ponieważ z każdego ze stanowisk odjeżdża konkretna linia komunikacyjna.

Komunikacja miejska w Goleniowie obsługuje 10 linii i obejmuje swoim zasięgiem około 90% powierzchni gminy. Dociera między innymi do Mostów, Załomia, Krępska czy Lubczyny. Jest dla mieszkańców całkowicie bezpłatna.

foto/Dariusz Religa